Polityka Prywatności i Cookies

Polityka plików cookie

Co to jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Lesna Ryba Sp. z o.o. sp. k. oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których technologii korzystamy. 

W jakim celu używamy plików cookie?

Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy – na podstawowe i marketingowe.    

Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne. 

Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:

 

  • utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową,
  • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
  • dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów  mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
  • zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby:

 

  • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), 
  • wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty),
  • ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
  • mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych - skuteczność akcji prowadzonych, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych,
  • rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników np. za wysłania formularza internetowego o otwarcie konta osobistego.

Cookies marketingowe - instalowane w urządzeniu użytkownika tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę, za pomocą których:

 

  • profilujemy reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na serwisach internetowych, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Leśną Rybę, w tym zachowania użytkowników na stronie internetowej Leśnej Ryby. 

Jeśli wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, wówczas będziemy mogli wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na stronach internetowych Leśnej Ryby w celu dostosowania reklam. Jeżeli chciałbyś abyśmy zaprzestali zbierania tych informacji  – wystarczy, że usuniesz pliki cookies ze swojego urządzenia np. komputera, smartfona czy tabletu. Po ponownym wejściu na stronę Leśnej Ryby zostaniesz ponownie poproszony o decyzję w sprawie wyrażenia zgody na ciasteczka marketingowe (każdorazowo zapewniona będzie możliwość swobodnego podjęcia decyzji). 

Cookies marketingowe będą ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.

Wchodząc na stronę Leśnej Ryby możesz nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies w celach marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli dostosować naszych reklam w oparciu o informacje zebrane przez Leśną Rybę na serwisie internetowym. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym.

Jak długo  będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:  

Pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie techniczne. 

Pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Poniżej znajdziesz linki do przykładowych instrukcji.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Leśna Ryba danych osobowych

Leśna Ryba Sp. z o.o. sp. k. (nazywana dalej Leśna Ryba) przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych: Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Leśna Ryba Sp. z o.o. sp. k., która ma siedzibę w Warszawie, ul. Domowa 6, 02-913 Warszawa, strona: www.lesnaryba.pl. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy. Możesz też skorzystać z adresu poczty elektronicznej .

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Dane osobowe uzyskujemy w następujący sposób: udostępniasz nam je, gdy stajesz się naszym klientem, rejestrujesz się na potrzeby korzystania z naszych usług i produktów, wypełniasz formularz online, podpisujesz umowę , kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub odwiedzasz nasze strony internetowe;

Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, lub które mogą zostać z taką osobą powiązane. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, obejmują: dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, tytuł, obywatelstwo, numer identyfikacji podatkowej;

3. Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego celu przetwarzania danych, w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych. Leśna Ryba rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony, chyba, że jednocześnie podtrzymujesz zgody lub zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w toku rozpatrywania sprzeciwu lub później udzielisz takich zgód. Wszystkie zgody wyrażasz dobrowolnie. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Sposób odwołania zgody jest podany w danym procesie. Zgoda może być konieczna dla wykonywania określonej czynności. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Leśnej Ryby do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa –Leśna Ryba będzie uprawniona do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

4.Leśna Ryba przetwarza Twoje dane, w następujących celach:

a. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych lub w celu wykonania usługi,

b. dostosowania usług proponowanych klientom do ich cech lub do proponowania adekwatnego charakteru tych usług.

Ponadto Leśna Ryba jest zobowiązana wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, prawa spółek oraz przepisów o rachunkowości.

5. Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:

a. umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do przygotowania i wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych;

b. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane w okresie przedawnienia roszczeń; Zasadniczy okres przedawnienia wynosi 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie, z tym, że poszczególne roszczenia mogą podlegać przepisom szczególnym wskazującym inne okresy przedawnienia;

c. zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;

d. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Twojej zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba, że zgoda Klienta jest nadal obowiązująca.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Leśnej Ryby do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

6. Masz prawo żądania od Leśnej Ryby dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Leśną Rybę. Masz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Leśną Rybę zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Leśna Ryba nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówisz udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofasz, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim.

7. Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Leśną Rybę danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Bankowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Leśnej Ryby do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, możesz wykonywać na zasadach określonych Rozporządzeniem oraz zgodnie z innymi przepisami prawa. Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania.

Scroll to Top